Distanz // מירי לזר // צוותא


distanz היא יצירת תיאטרון-מחול המשלבת וידיאו-ארט. הפרפורמרים סגורים בבמה אחת ממנה אין יציאה. הבמה לבנה וכביכול אופטימית ופתוחה, ובכך מעצימה את הפרדוקס הכולא את הפרפורמרים בתוכו. וידיאו-ארט משמש כשחקן שביעי, כאשר הוא מוקרן ברקע כמו גם במקומות שונים על גבי הבמה, ואף על גוף הפרפורמרים. הוידיאו יוקרן דרך הפנס החדשני ROBE-3000, המאפשר פונקציות הקרנה חדשניות שטרם נראו בתיאטרון הישראלי, והעבודה עימו תתאפשר באדיבותו של מר מאיר אלון. הקולאז’ המוסיקלי המלווה את היצירה לכל אורכה, ייערך ע”י מירי לזר, ויורכב משירים ומנגינות אשר הפרשנות הבימתית הניתנת להם היא חדשנית ואחרת. הפסקול שואב ממוסיקה פופולרית וכן מסצינות קולנועיות בהן השימוש במוסיקה הוא ייחודי וחדשני, ועימן תתכתב הסיטואציה הבימתית.Comments are closed.